Lokale styrker - Landsbyerne er ressourcestærke


Infrastrukturen i Kolding Kommune - udvikles.


Iværksætteri har ingen alder! 


At hjælpe dem der ikke kan selv-

med at kunne selv. 


Anette Juhl


Kolding er Danmarks 7' største by.

Lad os fortsætte den udvikling Kolding har været igennem. Vi kan være stolte af at

bo i Kolding kommunen


At skabe værdi for den enkelte - Med borgeren i centrum - Verdenen ser på Kolding. 

 

Visioner der går helt i tråd med mine. En Kommune hvor der er plads til alle, hvor nærvær og dialog er vigtig - Din mening er vigtig for mig! 


Anette i Byrådet. 

Når jeg bliver valgt ind i Byrådet for Venstre til november 2021, vil jeg fortsætte det gode samarbejde med virksomheder, borgere og kommunen - med nærvær og dialog. 


Vi skal løfte Kolding endnu længere ud over kommunegrænsen, så vi bliver mere attraktive for andre virksomheder i hele Danmark - og for resten af verdenen.


Alle mennesker kan ende i en situation, hvor man har brug for hjælp fra det offentlige - Vi skal hjælpe dem som ikke kan selv - til at kunne selv. 


Jeg vil stå for at være din kontakt til byrådet og fastholde udviklingen i vores attraktive og ressourcestærke lokalsamfund. 


Dette kan lade sig gøre ved hårdt arbejde, gode intentioner og relationer til alle borgere i hele kommunen.


#anetteibyraadet